Servei de Reciclatge

Qui pot fer reciclatge?

Tot aquell que hagi pagat la quota de l’AMPA, que són 25€ per família i, hagi realitzat el pagament del material escolar al centre. 


A través de transferència bancària a Banc Sabadell
ES57 . 0081 . 1899 . 29 . 0001009610
pagament a tercers amb el codi  001339


Com funciona el reciclatge?


A partir de tercer curs de primària, ens podem acollir al reciclatge.
Això suposa que el primer any s’haurà de pagar la totalitat dels llibres, però que la resta de cursos només haurà de pagar 6€ per donar continuïtat al reciclatge i, que a l’últim any (sempre i quan s’hagi respectat el bon estat dels llibres) des de l’AMPA, es tornarà la meitat del que varen pagar el primer any. 

A final de curs, des de l’AMPA, recollim cada un dels lots dels nens per poder realitzar la seva comprovació i posar-los a punt per ser utilitzats per un altre alumne. És per això que necessitem a un grup important de pares i mares perquè ens donin un cop de mà ja que són molts llibres per repassar. 

On s’ha d’anar a pagar? 


A través de transferència bancària a Banc Sabadell

Cte. ES92 . 0081-1899-26-0001009709

O bé a través del Caixer automàtic: pagament a tercers amb el codi CODI001340 

Quina quantitat?


En cas de ser el primer any, la totalitat dels llibres.
A partir del segon any, la quantitat de 6€.


Per qualsevol dubte, aclariment o suggerència us podeu posar en contacte per correu electrònic al següent mail:  ampaserraihunter@gmail.com


Quién puede hacer reciclaje?

Todo aquel que haya pagado la cuota de la AMPA, que son 25€ por familia y, haya realizado el pago del material escolar al centro. 


Numero de cuenta:
ES57 . 0081 . 1899 . 29 . 0001009610

código pago a terceros 001339


Cómo funciona el reciclaje?

A partir de tercer curso de primaria, nos podemos acoger al reciclaje.
Esto supone que el primer año se tendrá que pagar la totalidad de los libros, pero que el resto de cursos sólo tendrá que pagar 6€ para dar continuidad al reciclaje y, que al último año (siempre y cuando se haya respetado el buen estado de los libros) desde el AMPA, se volverá la mitad del que pagaron el primer año.

A final de curso, desde el AMPA, recogemos cada uno de los lotes de los niños para poder realizar su comprobación y ponerlos a punto para ser utilizados por otro alumno. Es por eso que necesitamos a un grupo importante de padres y madres porque nos den un golpe de mano puesto que son muchos libros para repasar.


Donde se tiene que ir a pagar?

A través de transferencia bancaria a Banco Sabadell

Cta. ES92 . 0081-1899-26-0001009709

O bien a través del Cajero automático: pago a terceros con el código CÓDIGO001340


Qué cantidad?

En caso de ser el primer año, la totalidad de los libros.
A partir del segundo año, la cantidad de 6€.


Por cualquier duda, aclaración o sugerencia os podéis poner en contacto por correo electrónico al siguiente mail:  ampaserraihunter@gmail.com

Comentarios

Entradas populares de este blog

T'estem esperant